1000_165px;
设为首页 加入收藏

当前位置:首页 > 政协概况 > 政协领导

970_105px;
     
  王 毅 市政协党组书记、主席  
   
 杨录祥 市政协党组副书记、副主席  贾光军 市政协党组成员、副主席  陈  平 市政协副主席
     
 张建华  市政协党组成员、副主席    刘晓斌  市政协党组成员、秘书长