1000_165px;
设为首页 加入收藏

当前位置:首页 > 政协概况 > 政协领导

970_105px;
     
  王 毅 市政协党组书记、主席  
     
 杨录祥 市政协党组副书记、副主席  孟雅奇 市政协党组成员、副主席  王  林 市政协党组成员、副主席
     
 阮 强  市政协副主席  崔明瑞  市政协副主席  刘晓斌  市政协党组成员、秘书长